Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Życzenia Bożonarodzeniowe

25.12.2020

Zdrowych spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła Świąt Narodzenia Pańskiego, odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy. Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym życzy Prezes Gorlickiego WOPR Daniel Korzeń wraz z Zarządem

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny II w zakresie bezpieczeństwa”

25.12.2020

Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wraz z Województwem Małopolskim i innymi Partnerami realizuje projekt Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny II w zakresie bezpieczeństwa. Projekt finansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, typ projektu F. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na walkę z epidemią COVID-19 ...(więcej informacji kliknij w tytuł )

Komunikat GWOPR

14.10.2020

Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w roku 2020 było współfinansowane ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w kwocie 12.904PLN, zgodnie z umową o realizacji zadania publicznego pod nazwą ”Utrzymanie gotowości ratowniczej i operacyjnej sprzętu ratowniczego na terenie Powiatu Gorlickiego".

Komunikat GWOPR

14.10.2020

Gorlickie WOPR w roku 2020 było współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w kwocie 67.800PLN, zgodnie z zadaniem publicznym "Utrzymanie Gotowości Ratowniczej na terenie Powiatu Gorlickiego". Środki te umożliwiły doposażenie Gorlickiego WOPR w wyposażenie osobiste ratowników oraz zakup jednolitych ubiorów. Pozwoliło to w pełni profesjonalnie reagować w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia mieszkańców, podczas akcji ratowniczych, jak również polepszyło bezpieczeństwo własne ratowników udzielających pomocy oraz wizerunek członków Gorlickiego WOPR. Ponadto rozbudowa systemu monitoringu oraz łączności, zakup i remont sprzętu wzmocniła mobilność Gorlickich ratowników i skróciło czas jaki jest potrzebny do udzielenia pomocy osobom zagrożonym utratą życia bądź zdrowia.

Podsumowanie sezonu 2020

24.09.2020

W dniu 15 września 2020r. Gorlickie WOPR zakończyło pełnienie dyżurów na Stanicy WOPR w Klimkówce. Był to kolejny a zarazem siódmy rok z rzędu, bez ofiar utonięć nad jeziorem Klimkowskim. Ratownicy GWOPR brali udział w 4 zaprotokołowanych interwencjach ratowniczych, podczas których zagrożone było życie lub zdrowie osób wypoczywających nad zalewem. Wykonanych zostało 348 patroli jeziora, 39 członków pracowało społecznie, wypracowując razem ponad 2048 godzin. Najbardziej aktywni członkowie otrzymali nagrody rzeczowe. Dziękujemy wszystkim ratownikom i członkom Gorlickiego WOPR którzy przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa, poprzez dyżury społeczne nad jeziorem w Klimkówce.

Stanica WOPR wyposażona w stację pogody

11.09.2020

Na terenie Stanicy WOPR w Klimkówce, została zainstalowana stacja pogody, która umożliwia na bieżąco śledzenie danych meteo tj: temperatura powietrza, wilgotność, ciśnienie atmosferyczne, kierunek oraz prędkość wiatru, sumę opadów. Aktualne dane oraz historię pomiarów można śledzić online pod adresem: https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IKLIMK2

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

18.08.2020

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że firma LINMED organizuje kursy KPP (pełny i recertyfikacja), które rozpoczną się w Skołyszynie od dnia 18.09.2020r. Więcej informacji w zakładce Kursy i Szkolenia/Kwalifikowana Pierwsza Pomoc.

Rozpoczęcie sezonu 2020

29.06.2020

W dniu 14 czerwca na Stanicy WOPR w Klimkówce rozpoczęto pełnienie dyżurów. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, za pomoc w uruchomieniu bazy. Stanowisko bosmana objął kol. ratownik wodny Maciek Fidurski. Zapraszamy wszystkich ratowników do aktywnego udzielania się i pomocy przy zabezpieczaniu akwenu w sezonie letnim 2020. Jednocześnie przypominamy, o obowiązku przepracowania jednego weekendu w ramach dyżuru społecznego, zgodnie z §14 pkt. 2. /5 Statutu Gorlickiego WOPR. Ponadto informujemy, że aktualnie wszystkie sprawy formalne tj. wlepki do identyfikatorów, składki członkowskie, wpisy do legitymacji itp. można realizować u bosmana na stanicy WOPR w Klimkówce.