Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Życzenia Wielkanocne

11.04.2020

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy wszystkim Członkom oraz sympatykom Gorlickiego WOPR, najlepsze życzenia. Niech ten szczególny okres będzie czasem zadumy, wyciszenia, wypoczynku. Prezes Gorlickiego WOPR Daniel Korzeń.

Bosman Stanicy Wodnej w Klimkówce - praca

27.03.2020

Gorlickie WOPR poszukuje kandydatów na stanowisko Bosman Stanicy Wodnej w Klimkówce. Praca w okresie 15 czerwiec - 15 wrzesień 2020. Wymagane uprawnienia zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych tj: ratownik wodny śródlądowy (WOPR) lub ratownik wodny MSW, patent sternik motorowodny lub stermotorzysta żeglugi śródlądowej oraz ważny kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: wopr.gorlice@interia.pl

Praca dla Ratowników WOPR

27.03.2020

Poszukujemy ratowników chętnych do pracy nad jeziorem w Klimkówce - kąpielisko. Praca w sezonie letnim - lipiec, sierpień 2020. Wymagane uprawnienia zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych tj: ratownik wodny śródlądowy (WOPR) lub ratownik wodny MSW, inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym oraz ważny kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: wopr.gorlice@interia.pl

Zmiany w egzaminach recertyfikacji KPP

10.01.2020

Z dniem 31 grudnia 2019r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Pojawiło się w nim kilka zmian, ale dla Nas, ratowników WOPR, najistotniejszą wprowadzoną zmianę zawarto w § 4 w ust.2 pkt 2, który stanowi, że do egzaminu z kwalifikowanej pierwszej pomocy, bez uprzedniego odbycia kursu, może przystąpić osoba, posiadająca zaświadczenie, którego termin ważności upływa nie później niż na 3 miesiące od dnia egzaminu, o którym mowa w ust.1, oraz jest zatrudniona w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa wart. 15 ust.1 ustawy, lub pełni w nich służbę, lub jest ich członkiem. Oznacza to, że do egzaminu z recertyfikacji KPP można przystąpić jedynie w ostatnich 3 miesiącach przed upływem terminu ważności zaświadczenia. Osoby które stracą ważność zaświadczenia, będą musiały odbyć pełny kurs KPP na nowo.

Życzenia Świąteczne

23.12.2019

Najlepsze życzenia, zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pełnego sukcesów nadchodzącego Nowego 2020 roku, wszystkim ratownikom, członkom i sympatykom a także osobom które wspierają naszą działalność, składa Prezes Gorlickiego WOPR Daniel Korzeń.

V Zwyczajne Walne Zebranie Członków Gorlickiego WOPR

23.12.2019

W dniu 14 grudnia 2019r. w Remizie OSP w Łosiu odbyło się V Zwyczajne Walne Zebranie Członków Gorlickiego WOPR. W zebraniu udział wzięło 21 członków Gorlickiego WOPR. Przewodniczącym zebrania wybrany został Prezes Daniel Korzeń. Członkowie Walnego Zebrania zatwierdzili porządek obrad oraz regulamin zebrania, dokonali również wyboru członków do prac w Komisjach: Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków. Sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu przedstawił Prezes Zarządu Daniel Korzeń...

Komunikat GWOPR

27.11.2019

Drodzy Ratownicy, Członkowie Gorlickiego WOPR, ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o potwierdzenie przybycia na V Zwyczajne Walne Zebranie Członków. Informację taką można wysyłać na adres email: wopr.gorlice@interia.pl do 10 grudnia b.r.

Zawiadomienie o V Zwyczajnym Walnym Zebraniu członków GWOPR

03.11.2019

Zarząd Gorlickiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Klimkówce, zgodnie z §20 ust. 3 Statutu Gorlickiego WOPR, zawiadamia, że w dniu 14 grudnia 2019 roku o godzinie 10:00 w Remizie OSP w Łosiu odbędzie się V Zwyczajne Walne Zebranie Członków Gorlickiego WOPR. Porządek obrad dostępny jest po kliknięciu w tytuł artykułu.