Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Komunikat GWOPR

05.10.2019

Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w roku 2019 było współfinansowane ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w kwocie 10000 zł, zgodnie z umowa o realizacji zadania publicznego pod nazwą ”Utrzymanie gotowości ratowniczej i operacyjnej sprzętu ratowniczego na terenie Powiatu Gorlickiego".

Komunikat GWOPR

05.10.2019

Gorlickie WOPR w roku 2019 było współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w kwocie 55 000PLN, zgodnie z zadaniem publicznym "Utrzymanie Gotowości Ratowniczej na terenie Powiatu Gorlickiego". Środki te umożliwiły doposażenie Gorlickiego WOPR w wyposażenie osobiste ratowników oraz zakup jednolitych ubiorów. Pozwoliło to w pełni profesjonalnie reagować w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia mieszkańców, podczas akcji ratowniczych, jak również polepszyło bezpieczeństwo własne ratowników udzielających pomocy oraz wizerunek członków Gorlickiego WOPR. Ponadto rozbudowa monitoringu, systemu łączności, zakup i remont sprzętu wzmocniła mobilność Gorlickich ratowników i skróciło czas jaki jest potrzebny do udzielenia pomocy osobom zagrożonym utratą życia bądź zdrowia, a rozbudowa systemu alarmowego w całkowity sposób zabezpieczył sprzęt Gorlickiego WOPR w czasie sezonu przed dewastacja oraz uszkodzeniami.

Podsumowanie sezonu 2019

03.10.2019

W dniu 14 września 2019 na terenie Stanicy WOPR w Klimkówce odbyło się uroczyste podsumowanie sezonu 2019. Wśród zaproszonych gości, którzy przybyli na uroczystość byli m.in. Wójt Gminy Ropa Pan Karol Górski, Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach Pan insp. Krzysztof Tybor, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach Pan bryg. Krzysztof Gładysz oraz Sekretarz Gminy Ropa Pan Janusz Konior. Nie zabrakło również wielu innych gości, w tym przedstawicieli firm współpracujących z Gorlickim WOPR. Podczas wydarzenia Prezes Daniel Korzeń podsumowując mijający sezon zwrócił szczególną uwagę, iż był to kolejny a zarazem szósty rok z rzędu, bez ofiar utonięć nad jeziorem Klimkowskim. Ratownicy GWOPR brali udział w 3 zaprotokołowanych interwencjach ratowniczych, podczas których zagrożone było życie lub zdrowie osób wypoczywających nad zalewem. Wykonanych zostało 169 patroli jeziora, 35 służb na łodzi Policji wspólnie z funkcjonariuszami sezonowego Posterunku Policji w Klimkówce, 52 członków pracowało społecznie, wypracowując razem ponad 2168 godzin. Dla najbardziej aktywnych członków wręczone zostały nagrody rzeczowe. Dziękujemy wszystkim ratownikom i członkom Gorlickiego WOPR którzy przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa, poprzez dyżury społeczne nad jeziorem w Klimkówce.

Komunikat Zarządu Gorlickiego WOPR

15.07.2019

W dniu 13 lipca b.r. na Stanicy wodnej w Klimkówce odbyło się XI posiedzenie Zarządu Gorlickiego WOPR podczas którego podjęto uchwałę o skreśleniu z listy członków Gorlickiego WOPR z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres co najmniej 24 miesięcy. W artykule dostępny pełny wykaz numerów legitymacji skreślonych z listy członków Gorlickiego WOPR.

Nowi młodsi ratownicy WOPR

04.07.2019

W dniu 26 czerwca br.na Stanicy WOPR w Klimkówce zakończył się kurs na stopień "Młodszy ratownik WOPR". Celem tego krótkiego ale jednocześnie intensywnego kursu jest m.in., zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu stosowania technik w ratownictwie wodnym. Młodzi adepci sztuki ratownictwa wodnego kształcili umiejętności m.in z pływania, holowania oraz ewakuacji osoby zagrożonej z wody. Nie zabrakło również technik z samoratownictwa. Kurs ukończyły 4 osoby, które następnie złożyły uroczyste ślubowanie ratownika WOPR. Gratulujemy!

Dzień Ratownika WOPR

29.06.2019

Z okazji Dnia Ratownika WOPR, samych udanych interwencji i akcji, powodzenia, sukcesów, satysfakcji i uznania społecznego oraz wszelkiej pomyślności ratownikom, instruktorom, działaczom - wszystkim członkom WOPR życzy Daniel Korzeń Prezes Gorlickiego WOPR.

Sezon 2019 rozpoczęty!

26.06.2019

W dniu 15 czerwca na Stanicy WOPR w Klimkówce rozpoczęto pełnienie dyżurów. Jak co roku, uruchomienie naszej bazy poprzedza ogrom pracy do wykonania. Za pomoc i zaangażowanie dziękujemy takim osobom jak: Daniel Korzeń, Katarzyna Kowalska,Julia Kuryło, Natalia Grzywacz, Michał Sarkowicz oraz Mateusz Kłapacz. Stanowisko bosmana objęła kol. ratownik wodny Natalia Grzywacz. Zapraszamy wszystkich ratowników do aktywnego udzielania się i pomocy przy zabezpieczaniu akwenu w sezonie letnim 2019. Jednocześnie przypominamy, o obowiązku przepracowania jednego weekendu w ramach dyżuru społecznego, zgodnie z §14 pkt. 2. /5 Statutu Gorlickiego WOPR. Ponadto informujemy, że aktualnie wszystkie sprawy formalne tj. wlepki do identyfikatorów, składki członkowskie, wpisy do legitymacji itp. można realizować u bosmana na stanicy WOPR w Klimkówce.

Ubezpieczenia OC i NNW dla ratowników WOPR

31.05.2019

Drodzy Ratownicy! To już czwarta edycja PROGRAMU UBEZPIECZENIA PZU DLA RATOWNIKÓW! Przypominamy wszystkim Ratownikom Wodnym o przystąpieniu do ogólnokrajowego Programu Ubezpieczenia NNW+OC opracowanego na zasadach wyłączności we współpracy z renomowanym Ubezpieczycielem PZU SA. Program wynegocjował Zarząd Główny WOPR – informacja o ubezpieczeniu znajduje się na stronie ZGWOPR. Polisę ubezpieczeniową można zakupić online na stronie www Agenta PZU - https://wopr.salvavita.pl/ , w stacjonarnej Agencji PZU składka będzie wyższa, a zakres ubezpieczenia uboższy! Oferujemy najlepsze na rynku ubezpieczenie NW+OC dla Ratowników Wodnych dopasowane do indywidualnych potrzeb zarówno pod względem zakresu jak i ceny!