Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Zakończenie sezonu 2017

20.09.2017

W dniu 15 września b.r na terenie Stanicy WOPR w Klimkówce odbyło się uroczyste podsumowanie sezonu 2017. Wśród zaproszonych gości, którzy przybyli na uroczystość byli m.in. Wójt Gminy Ropa Pan Jan Morańda, Starosta Powiatu Gorlickiego Pan Karol Górski, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach Pan bryg. mgr inż. Krzysztof Gładysz, Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach Pan insp.Krzysztof Tybor. Nie zabrakło również wielu innych gości, w tym przedstawicieli różnych firm współpracujących z Gorlickim WOPR. Podczas wydarzenia Prezes Daniel Korzeń podsumowując mijający sezon zwrócił szczególną uwagę, iż był to kolejny rok z rzędu, bez ofiar utonięć nad jeziorem. Ratownicy GWOPR brali udział w 9 zaprotokołowanych interwencjach ratowniczych, podczas których zagrożone było życie lub zdrowie osób wypoczywających nad zalewem. Wykonanych zostało 269 patroli jeziora, 63 członków pracowało społecznie, wypracowując razem ponad 4408 godzin. Dla najbardziej aktywnych członków wręczone zostały nagrody rzeczowe. Dziękujemy wszystkim ratownikom i członkom Gorlickiego WOPR którzy przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa, poprzez dyżury społeczne nad jeziorem w Klimkówce. Zdjęcia z uroczystości dostępne w zakładce Galeria.

Komunikat GWOPR

20.09.2017

Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w roku 2017 było współfinansowane ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w kwocie 12000 zł, zgodnie z umowa o realizacji zadania publicznego pod nazwą ”Utrzymanie gotowości ratowniczej i operacyjnej sprzętu ratowniczego na terenie Powiatu Gorlickiego".

Komunikat GWOPR

20.09.2017

Gorlickie WOPR w roku 2017 było współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,w kwocie 60 000PLN, zgodnie z zadaniem publicznym "Utrzymanie Gotowości Ratowniczej na terenie Powiatu Gorlickiego". Środki te umożliwiły doposażenie Gorlickiego WOPR w wyposażenie osobiste ratowników oraz zakup jednolitych ubiorów. Pozwoliło to w pełni profesjonalnie reagować w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia mieszkańców, podczas akcji ratowniczych, jak również polepszyło bezpieczeństwo własne ratowników udzielających pomocy oraz wizerunek członków Gorlickiego WOPR. Ponadto zakup monitoringu wzmocnił mobilność Gorlickich ratowników i skróciło czas jaki jest potrzebny do udzielenia pomocy osobom zagrożonym utratą życia bądź zdrowia, a zakup systemu alarmowego w całkowity sposób zabezpieczył sprzęt Gorlickiego WOPR w czasie sezonu przed dewastacja oraz uszkodzeniami.

Dotacja dla Gorlickiego WOPR

19.08.2017

W dniu 17 sierpnia o godzinie 11:00 w siedzibie Gorlickiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Klimkówce, wicemarszałek Stanisław Sorys przekazał umowy gwarantujące przyznanie dotacji przedstawicielom grup ratowniczych. Przyznane pieniądze ratownicy wykorzystają na utrzymanie gotowości, prowadzenie akcji ratowniczych, zakup sprzętu oraz szkolenia potrzebne do codziennej pracy. Gorlickie WOPR otrzymało wsparcie w wysokości 60 tyś zł. Województwo Małopolskie przeznaczyło w tym roku 1 mln zł na zakup sprzętu i szkolenia dla ratowników górskich i wodnych. Dotacje trafią do 14 grup z województwa. Samorząd województwa wspiera ratowników pracujących w górach i nad zbiornikami wodnymi od kilku lat. W tym roku wsparcie jest rekordowe. W ubiegłym roku 12 jednostek podzieliło między siebie 800 tys. zł, a w poprzednich latach z budżetu województwa przeznaczano na wsparcie ratowników po ok. 300 tys. zł. "Nie mam wątpliwości, że te środki będą bardzo dobrze spożytkowane i przysłużą się nam wszystkim. Bo przecież zawdzięczamy ratownikom bardzo wiele. Mając świadomość, że w razie potrzeby przyjdą nam z pomocą, możemy czuć się bezpiecznie podczas wypoczynku" - mówił wicemarszałek Stanisław Sorys.

Ćwiczenia ze Strażą Pożarną

29.07.2017

W dniach 25-27 lipca b.r na terenie stanicy WOPR w Klimkówce, przeprowadzono ćwiczenia doskonalące techniki ewakuacji osób i mienia, na terenach objętych powodzią. W ćwiczeniach uczestniczyli strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Gorlicach oraz druhowie z OSP Biecz, Klęczany i Ropa. Zajęcia poprowadził Instruktor WOPR Daniel Korzeń przy asyście ratowników WOPR - strażaków: sekc. Michał Sarkowicz, sekc. Artur Stafiej, sekc. Rafał Ginalski.

Zakończenie szkolenia ratownika wodnego

10.07.2017

W dniu 9 lipca 2017 r. zakończone zostało szkolenie ratownika wodnego. Przeprowadzony w dniu 10 lipca egzamin, zdało 9 osób, które następnie złożyły uroczyste ślubowanie uzyskując tym samym uprawnienia ratownika wodnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym oraz PROGRAMEM SZKOLENIA ratowników wodnych, wprowadzonym do użytku przez Gorlickie WOPR. Gratulujemy!

Ukończenie kursu Młodszy Ratownik WOPR

10.07.2017

W dniu 5 lipca br. ukończony został kurs na stopień "Młodszy ratownik WOPR". Trzydniowy kurs, który jest pierwszym elementem z zakresu technik ratownictwa wodnego ukończyło 3 osoby, które następnie złożyły uroczyste ślubowanie ratownika WOPR. Serdecznie gratulujemy i witamy w szeregach Gorlickiego WOPR.

Prelekcje w Zespole Szkół w Kobylance

09.07.2017

W dniu 21 czerwca 2017 r. odbyły się prelekcje dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Kobylance pn: "Bezpieczne wakacje nad wodą". Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a przeprowadził je mł. instr. WOPR Michał Sarkowicz.