Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Dziś Święto Ratowników WOPR

29.06.2017

Z okazji Dnia Ratownika Wodnego samych udanych interwencji i akcji, powodzenia, sukcesów, satysfakcji i uznania społecznego oraz wszelkiej pomyślności ratownikom, instruktorom, działaczom - wszystkim członkom WOPR. Życzy Prezes Gorlickiego WOPR.

Szkolenie na patent sternika motorowodnego

23.06.2017

Zapraszamy na szkolenie przygotowujące do egzaminu na patent sternika motorowodnego. Zajęcia rozpoczną się w dniu 1 lipca o godz. 10:00 na Stanicy WOPR w Klimkówce. Szczegółowe informacje oraz zapisy pod nr. tel. 501 440 924

Sezon 2017 rozpoczęty - Ratownicy na dyżurach

14.06.2017

W dniu 14 czerwca na Stanicy WOPR w Klimkówce rozpoczęto pełnienie dyżurów. Stanowisko bosmana objął kol. ratownik wodny Tomasz Krupa. Zapraszamy wszystkich ratowników do aktywnego udzielania się i pomocy przy zabezpieczaniu akwenu w sezonie letnim 2017. Jednocześnie przypominamy, o obowiązku przepracowania jednego weekendu w ramach dyżuru społecznego, zgodnie z §14 pkt. 2. /5 Statutu Gorlickiego WOPR. Ponadto informujemy, że aktualnie wszystkie sprawy formalne tj. wlepki do identyfikatorów, składki członkowskie, wpisy do legitymacji itp. można realizować u bosmana na stanicy WOPR w Klimkówce.

Szkolenie Ratownik Wodny MSW

16.05.2017

Informujemy, że w dniach 3 - 9 lipca 2017r. na terenie Stanicy WOPR w Klimkówce odbędzie się szkolenie na Ratowników Wodnych. Szkolenie ratowników wodnych prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym oraz PROGRAMEM SZKOLENIA ratowników wodnych wprowadzonym do użytku przez Gorlickie WOPR , podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego. Szkolenie realizuje przedmioty i tematy zajęć dydaktycznych przewidzianych dla szkolenia ratowników wodnych zgodnie z Załącznikiem nr 1 rozporządzenia MSW. Więcej informacji w Menu/Kursy i Szkolenia/ Ratownik Wodny

Kurs Młodszy Ratownik WOPR

16.05.2017

Gorlickie WOPR informuje, że w dniach 3 - 5 lipca 2017r. na terenie Stanicy WOPR w Klimkówce odbędzie się kurs na stopień organizacyjny Młodszy Ratownik WOPR. Kurs ten jest szkoleniem organizacyjnym w Gorlickim Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Oferta programowa kursu przeznaczona jest w szczególności dla młodzieży szkolnej, w wieku od 12 lat. Kurs jest pierwszym elementem edukacji z zakresu technik ratownictwa wodnego i ma na celu zachęcić i przygotować młodzież szkolną do uczestnictwa w szkoleniu ratownika wodnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym. Przedmioty i tematy zajęć dydaktycznych przewidzianych dla kursu MŁODSZY RATOWNIK WOPR są zgodnie z uchwałami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i wytycznymi International Life Saving Federation- organizacji wyznaczającej standardy wyszkolenia ratownika wodnego. Więcej informacji w Menu/Kursy i szkolenia/Młodszy Ratownik WOPR

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

10.05.2017

Informujemy, że na Stanicy WOPR w Klimkówce w dniach 26-30 czerwca 2017r. odbędzie się kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz w dniach 29 - 30 czerwca 2017r. kurs Unifikacyjny Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, którego celem jest przygotowanie jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań w zakresie ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie zagrożenia zdrowia w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej. Kurs zgodny z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006r. - art. 13 ust. 2,3 (Dz. U. 2006 nr 191, poz. 1410) i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. nr 60, poz. 408). Więcej informacji w Menu/Kursy i szkolenia/Kwalifikowana Pierwsza Pomoc.

Komunikat ZG WOPR

26.04.2017

Po roku współpracy z firmą Gestum Broker informujemy, iż na naszej stronie została dokonana zmiana dotychczasowego LOGA, dotyczącego Ubezpieczenia dla Ratowników. W miejscu dotychczasowego znaku pojawił się znak Brokera, który obsługuje przedmiotowy Program Ubezpieczenia PZU. Zachęcamy do skorzystania z oferty ubezpieczeniowej bo jest nie tylko bardzo prosta w obsłudze ale również konkurencyjna w stosunku do innych ubezpieczycieli. Przypominamy, że jednostki WOPR mogą również ubezpieczać swój majątek , szkolenia oraz zawierać ubezpieczenie OC od działalności statutowej. Więcej informacji na stornie zgwopr.eu

Życzenia Wielkanocne

14.04.2017

Z okazji Świąt Wielkanocy składamy wszystkim Członkom oraz sympatykom Gorlickiego WOPR, najlepsze życzenia. Niech ten szczególny okres będzie czasem zadumy, wyciszenia, wypoczynku i prawdziwej radości. Prezes Daniel Korzeń.