Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Komunikat GWOPR

14.10.2020 | Aktualności

Gorlickie WOPR w roku 2020 było współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w kwocie 67.800PLN, zgodnie z zadaniem publicznym "Utrzymanie Gotowości Ratowniczej na terenie Powiatu Gorlickiego". Środki te umożliwiły doposażenie Gorlickiego WOPR w wyposażenie osobiste ratowników oraz zakup jednolitych ubiorów. Pozwoliło to w pełni profesjonalnie reagować w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia mieszkańców, podczas akcji ratowniczych, jak również polepszyło bezpieczeństwo własne ratowników udzielających pomocy oraz wizerunek członków Gorlickiego WOPR. Ponadto rozbudowa systemu monitoringu oraz łączności, zakup i remont sprzętu wzmocniła mobilność Gorlickich ratowników i skróciło czas jaki jest potrzebny do udzielenia pomocy osobom zagrożonym utratą życia bądź zdrowia.

Autor: gwopr |