Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Komunikat GWOPR

14.10.2020 | Aktualności

Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w roku 2020 było współfinansowane ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w kwocie 12.904PLN, zgodnie z umową o realizacji zadania publicznego pod nazwą ”Utrzymanie gotowości ratowniczej i operacyjnej sprzętu ratowniczego na terenie Powiatu Gorlickiego".

Autor: gwopr |