Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny II w zakresie bezpieczeństwa”

23.12.2020 | Aktualności

Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wraz z Województwem Małopolskim i innymi Partnerami realizuje projekt Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny II w zakresie bezpieczeństwa. Projekt finansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, typ projektu F. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na walkę z epidemią COVID-19 ...(więcej informacji kliknij w tytuł )

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny II w zakresie bezpieczeństwa

Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wraz z Województwem Małopolskim i innymi Partnerami realizuje projekt Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny II w zakresie bezpieczeństwa.

Projekt finansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, typ projektu F. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na walkę z epidemią COVID-19.

Głównym celem realizowanego projektu jest wsparcie służb i jednostek działających na rzecz bezpieczeństwa i ratownictwa w województwie małopolskim, realizujących działania w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Projekt ma zapewnić odpowiednie zasoby środków ochronnych dla służb do prowadzenia działań związanych z pandemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2.

Efektem realizacja projektu będzie zwiększenia skuteczności reagowania podmiotów w walce z koronawirusem jak również poprawa warunków pracy służb działających na rzecz bezpieczeństwa i ratownictwa w Małopolsce.

 

Liderem Projektu jest Województwo Małopolskie.

Partnerzy projektu:

 1. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,
 2. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie,
 3. Karpacki Oddział Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu,
 4. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie.
 5. Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Podhalańska,
 6. Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Krynicka,
 7. Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Beskidzka,
 8. Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Jurajska,
 9. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
 10. Krakowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
 11. Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
 12. Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu,
 13. Fundacja Instytut Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych.

Wartość Projektu wynosi: 3 000 000,00 PLN  i w całości finansowany jest ze środków unijnych.

 

Okres realizacji projektu: 16.11.2020 r. - 28.02.2021 r.

W ramach projektu Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe planuje zakupić:

 • kombinezon ochrony biologicznej,
 • maseczki FFP3,
 • maseczki jednorazowe medyczne,
 • gogle ochronne,
 • rękawiczki nitrylowe rozmiar S, M, L,
 • płyn do dezynfekcji rąk,
 • dozowniki płynów do dezynfekcji rąk - automatyczny przenośny,
 • preparat do dezynfekcji powierzchni,
 • rozpylacz/urządzenie do dezynfekcji powierzchni,
 • środek do dezynfekcji antybakteryjnej,
 • ozonator powietrza,
 • defibrylator AED,
 • ciśnieniomierz elektroniczny,
 • pulsoksymetr,
 • termometr bezdotykowy.

 

 

 

Autor: gwopr |