Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Zarząd Gorlickiego WOPR

(kadencja na lata 2020-2024)

 

Daniel Korzeń - prezes

Patryk Baran - wice prezes ds. szkoleniowych

Dariusz Szemela - wice prezes ds. technicznych

Romana Feliks - skarbnik

Rafał Ginalski - sekretarz

Katarzyna Zielińska - członek

Michał Przybyło - członek

Krzysztof Rempała - członek

 

Komisja Rewizyjna

Paweł Sokół - przewodniczący

Mirosław Tomaszewski - zastępca przewodniczącego

Czesław Jodłowski - sekretarz