Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Kurs Sternika Motorowodnego - jego celem jest wyszkolenie sternika uprawnionego do prowadzenia jachtów motorowych.

Patent Sternika Motorowodnego uprawnia do:
1. Prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych.
2. Prowadzenia jachtów motorowych po wodach morskich w strefie do 2 Mil Morskich od brzegu, długość kadłuba do 12 metrów, w porze dziennej.

Wymagania formalne:

  • ukończone 14 lat
  • osoby niepełnoletnie (zgoda rodziców)
  • zdany egzamin

Kurs sternika motorowodnego rozpocznie się w dniu 1 lipiec 201 roku na terenie Stanicy WOPR w Klimkówce.

Szczegółowe informacje nt. kursu pod nr tel. 501 440 924