Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Podsumowanie sezonu 2020

24.09.2020 | Aktualności

W dniu 15 września 2020r. Gorlickie WOPR zakończyło pełnienie dyżurów na Stanicy WOPR w Klimkówce. Był to kolejny a zarazem siódmy rok z rzędu, bez ofiar utonięć nad jeziorem Klimkowskim. Ratownicy GWOPR brali udział w 4 zaprotokołowanych interwencjach ratowniczych, podczas których zagrożone było życie lub zdrowie osób wypoczywających nad zalewem. Wykonanych zostało 348 patroli jeziora, 39 członków pracowało społecznie, wypracowując razem ponad 2048 godzin. Najbardziej aktywni członkowie otrzymali nagrody rzeczowe. Dziękujemy wszystkim ratownikom i członkom Gorlickiego WOPR którzy przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa, poprzez dyżury społeczne nad jeziorem w Klimkówce.

Autor: gwopr |