Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Życzenia Wielkanocne

03.04.2021

Wszystkim Członkom oraz Sympatykom Gorlickiego WOPR życzymy zdrowych, spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością a chwile spędzone w gronie najbliższych dodawały otuchy i pozwalały przezwyciężyć wszystkie trudności. Prezes Gorlickiego WOPR Daniel Korzeń.

Praca dla ratowników WOPR

03.02.2021

Gorlickie WOPR poszukuje kandydatów na stanowisko Bosman Stanicy Wodnej w Klimkówce. Praca w okresie 15 czerwiec - 15 wrzesień 2021. Wymagane uprawnienia zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych tj: ratownik wodny śródlądowy (WOPR) lub ratownik wodny MSW, patent sternik motorowodny lub stermotorzysta żeglugi śródlądowej oraz ważny kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Ponadto poszukujemy również ratowników chętnych do pracy nad jeziorem w Klimkówce - kąpielisko. Praca w sezonie letnim tj. 15 czerwiec - 31 sierpień 2021. Wymagane uprawnienia zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych tj: ratownik wodny śródlądowy (WOPR) lub ratownik wodny MSW, inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym oraz ważny kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: wopr.gorlice@interia.pl

Szczepienia ratowników wodnych przeciw COVID-19

20.01.2021

Zarząd Główny WOPR informuje, że po interwencji WOPR, z dniem dzisiejszym w ramach etapu I szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 zostali ujęci ratownicy wodni wykonujący działania ratownicze (§ 28a. ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Rady Ministrów). Oznacza to, że szczepieni w ramach etapu I mogą być ratownicy wodni realizujący lub mający realizować zadania z zakresu ratownictwa wodnego na pływalniach, kąpieliskach, zabezpieczeniach oraz stałych dyżurach ratowniczych gdzie podejmowane mogą być przez nich działania ratownicze...

Życzenia Bożonarodzeniowe

25.12.2020

Zdrowych spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła Świąt Narodzenia Pańskiego, odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy. Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym życzy Prezes Gorlickiego WOPR Daniel Korzeń wraz z Zarządem

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny II w zakresie bezpieczeństwa”

25.12.2020

Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wraz z Województwem Małopolskim i innymi Partnerami realizuje projekt Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny II w zakresie bezpieczeństwa. Projekt finansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, typ projektu F. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na walkę z epidemią COVID-19 ...(więcej informacji kliknij w tytuł )

Komunikat GWOPR

14.10.2020

Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w roku 2020 było współfinansowane ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w kwocie 12.904PLN, zgodnie z umową o realizacji zadania publicznego pod nazwą ”Utrzymanie gotowości ratowniczej i operacyjnej sprzętu ratowniczego na terenie Powiatu Gorlickiego".

Komunikat GWOPR

14.10.2020

Gorlickie WOPR w roku 2020 było współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w kwocie 67.800PLN, zgodnie z zadaniem publicznym "Utrzymanie Gotowości Ratowniczej na terenie Powiatu Gorlickiego". Środki te umożliwiły doposażenie Gorlickiego WOPR w wyposażenie osobiste ratowników oraz zakup jednolitych ubiorów. Pozwoliło to w pełni profesjonalnie reagować w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia mieszkańców, podczas akcji ratowniczych, jak również polepszyło bezpieczeństwo własne ratowników udzielających pomocy oraz wizerunek członków Gorlickiego WOPR. Ponadto rozbudowa systemu monitoringu oraz łączności, zakup i remont sprzętu wzmocniła mobilność Gorlickich ratowników i skróciło czas jaki jest potrzebny do udzielenia pomocy osobom zagrożonym utratą życia bądź zdrowia.

Podsumowanie sezonu 2020

24.09.2020

W dniu 15 września 2020r. Gorlickie WOPR zakończyło pełnienie dyżurów na Stanicy WOPR w Klimkówce. Był to kolejny a zarazem siódmy rok z rzędu, bez ofiar utonięć nad jeziorem Klimkowskim. Ratownicy GWOPR brali udział w 4 zaprotokołowanych interwencjach ratowniczych, podczas których zagrożone było życie lub zdrowie osób wypoczywających nad zalewem. Wykonanych zostało 348 patroli jeziora, 39 członków pracowało społecznie, wypracowując razem ponad 2048 godzin. Najbardziej aktywni członkowie otrzymali nagrody rzeczowe. Dziękujemy wszystkim ratownikom i członkom Gorlickiego WOPR którzy przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa, poprzez dyżury społeczne nad jeziorem w Klimkówce.