Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Życzenia Świąteczne

24.12.2018

Najlepsze życzenia, zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pełnego sukcesów nadchodzącego Nowego 2019 roku, wszystkim ratownikom, członkom i sympatykom a także osobom które wspierają naszą działalność, składa Prezes Gorlickiego WOPR Daniel Korzeń.

Zakończenie sezonu 2018

17.09.2018

W dniu 15 września 2018 na terenie Stanicy WOPR w Klimkówce odbyło się uroczyste podsumowanie sezonu 2018. Wśród zaproszonych gości, którzy przybyli na uroczystość byli m.in. Poseł na Sejm RP Pani Barbara Bartuś, Starosta Powiatu Gorlickiego Pan Karol Górski, Wójt Gminy Ropa Pan Jan Morańda, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach Pani nadkom. Dorota Tokarz, Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach Pan st.kpt Waldemar Krok , Dyrektor GOK w Ropie Pan Zdzisław Niezgoda oraz przedstawiciel Nadleśnictwa Gorlice Pan Adam Oleszkowicz. Nie zabrakło również wielu innych gości, w tym przedstawicieli firm współpracujących z Gorlickim WOPR. Podczas wydarzenia Prezes Daniel Korzeń podsumowując mijający sezon zwrócił szczególną uwagę, iż był to kolejny a zarazem piąty rok z rzędu, bez ofiar utonięć nad jeziorem Klimkowskim. Ratownicy GWOPR brali udział w 9 zaprotokołowanych interwencjach ratowniczych, podczas których zagrożone było życie lub zdrowie osób wypoczywających nad zalewem. Wykonanych zostało 298 patroli jeziora, 53 służby na łodzi Policji wspólnie z funkcjonariuszami sezonowego Posterunku Policji w Klimkówce, 59 członków pracowało społecznie, wypracowując razem ponad 4459 godzin. Dla najbardziej aktywnych członków wręczone zostały nagrody rzeczowe. Dziękujemy wszystkim ratownikom i członkom Gorlickiego WOPR którzy przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa, poprzez dyżury społeczne nad jeziorem w Klimkówce.

Piknik Rodzinny

18.08.2018

"Bezpieczeństwo nad wodą i nie tylko..." pod takim hasłem odbył się w dniu dzisiejszym (18 sierpnia) piknik rodzinny na terenie Stanicy Wodnej w Klimkówce. Ratownicy Gorlickiego WOPR aktywnie włączyli się w akcję i przygotowali pokazy ratownictwa wodnego, a w specjalnej strefie opowiadano o szeroko pojętym bezpieczeństwie nad wodą oraz zasadach udzielania pierwszej pomocy. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem, podczas której swój sprzęt zaprezentowali również przedstawiciele z KM PSP Nowy Sącz, OSP Ropa, Policja, Straż Graniczna, Lasy Państwowe. Dziękujemy organizatorom a także tym, którzy efektywnie zaangażowali się w udział i przygotowanie tego wydarzenia.

Warsztaty dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

08.08.2018

W dniu 28 lipca 2018r. na terenie Stanicy WOPR w Klimkówce odbyły się warsztaty dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP Biecz, które prowadził mł. instr. Michał Sarkowicz oraz ratownik wodny Kamil Zemankiewicz. W warsztatach uczestniczyło 18 osób. Tematyka warsztatów obejmowała zagadnienia z ratownictwa wodnego a w szczególności bezpieczeństwa osób wypoczywających na obszarach wodnych. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się i przećwiczenia z posługiwania się podstawowym sprzętem ratowniczym jak również przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy.

Komunikat GWOPR

25.07.2018

PZU wsparło Gorlickie WOPR w bieżącym roku kwotą 9000 zł. Mając na celu zapobieganie powstawaniu wypadków na naszym akwenie PZU sfinansowało zakup i serwis sprzętu ratunkowego. Przyznana kwota zostanie przeznaczona w szczególności na zakup latarki do ratownictwa wodnego, zakup pasów ratowniczych typu węgorz, serwis i konserwację sprzętu elektronicznego wykorzystywanego do monitoringu zbiornika wodnego w Klimkówce, zakup kamizelek asekuracyjnych oraz rzutek ratowniczych. Dzięki dofinansowaniu, które PZU przekazuje nam od wielu lat, udaje się realnie poprawiać bezpieczeństwo nad Jeziorem Klimkówka. Wsparcie dla Gorlickiego WOPR realizowane jest w ramach akcji Bezpieczne Wakacje z PZU.

Komunikat GWOPR

24.07.2018

Gorlickie WOPR w roku 2018 było współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w kwocie 35 000PLN, zgodnie z zadaniem publicznym "Utrzymanie Gotowości Ratowniczej na terenie Powiatu Gorlickiego". Środki te umożliwiły doposażenie Gorlickiego WOPR w wyposażenie osobiste ratowników oraz zakup jednolitych ubiorów. Pozwoliło to w pełni profesjonalnie reagować w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia mieszkańców, podczas akcji ratowniczych, jak również polepszyło bezpieczeństwo własne ratowników udzielających pomocy oraz wizerunek członków Gorlickiego WOPR. Ponadto rozbudowa monitoringu i systemu łączności wzmocniła mobilność Gorlickich ratowników i skróciło czas jaki jest potrzebny do udzielenia pomocy osobom zagrożonym utratą życia bądź zdrowia, a rozbudowa systemu alarmowego w całkowity sposób zabezpieczył sprzęt Gorlickiego WOPR w czasie sezonu przed dewastacja oraz uszkodzeniami.

Zakończenie kursu MR i szkolenia Ratownika wodnego.

10.07.2018

W dniu 5 lipca br. ukończony został kurs na stopień "Młodszy ratownik WOPR". Trzydniowy kurs, który jest pierwszym elementem z zakresu technik ratownictwa wodnego ukończyło 7 osób, które następnie złożyły uroczyste ślubowanie ratownika WOPR. Natomiast w dniu 7 lipca 2018 r. zakończone zostało szkolenie ratownika wodnego. Przeprowadzony w dniu 8 lipca egzamin, zdało 10 osób, które następnie złożyły uroczyste ślubowanie uzyskując tym samym uprawnienia ratownika wodnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym oraz programem szkolenia ratowników wodnych, wprowadzonym do użytku przez Gorlickie WOPR. Gratulujemy!

Dzień Ratownika WOPR

29.06.2018

Z okazji Dnia Ratownika WOPR, samych udanych interwencji i akcji, powodzenia, sukcesów, satysfakcji i uznania społecznego oraz wszelkiej pomyślności ratownikom, instruktorom, działaczom - wszystkim członkom WOPR życzy Daniel Korzeń Prezes Gorlickiego WOPR.