Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Szkolenie Ratownik Wodny MSW

22.05.2019

Informujemy, że w dniach 24 - 30 czerwca 2019r. na terenie Stanicy WOPR w Klimkówce odbędzie się szkolenie na Ratowników Wodnych. Szkolenie ratowników wodnych prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym oraz PROGRAMEM SZKOLENIA ratowników wodnych wprowadzonym do użytku przez Gorlickie WOPR , podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego. Szkolenie realizuje przedmioty i tematy zajęć dydaktycznych przewidzianych dla szkolenia ratowników wodnych zgodnie z Załącznikiem nr 1 rozporządzenia MSW. Więcej informacji w Menu/Kursy i Szkolenia/ Ratownik Wodny

Kurs Młodszy Ratownik WOPR

22.05.2019

Gorlickie WOPR informuje, że w dniach 24 - 26 czerwca 2019r. na terenie Stanicy WOPR w Klimkówce odbędzie się kurs na stopień organizacyjny Młodszy Ratownik WOPR. Kurs ten jest szkoleniem organizacyjnym w Gorlickim Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Oferta programowa kursu przeznaczona jest w szczególności dla młodzieży szkolnej, w wieku od 12 lat. Kurs jest pierwszym elementem edukacji z zakresu technik ratownictwa wodnego i ma na celu zachęcić i przygotować młodzież szkolną do uczestnictwa w szkoleniu ratownika wodnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym. Przedmioty i tematy zajęć dydaktycznych przewidzianych dla kursu MŁODSZY RATOWNIK WOPR są zgodnie z uchwałami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i wytycznymi International Life Saving Federation- organizacji wyznaczającej standardy wyszkolenia ratownika wodnego. Więcej informacji w Menu/Kursy i szkolenia/Młodszy Ratownik WOPR

Życzenia Wielkanocne

18.04.2019

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy wszystkim Członkom oraz sympatykom Gorlickiego WOPR, najlepsze życzenia. Niech ten szczególny okres będzie czasem zadumy, wyciszenia, wypoczynku i prawdziwej radości. Prezes Gorlickiego WOPR Daniel Korzeń.

Praca dla ratowników WOPR

31.03.2019

Poszukujemy ratowników chętnych do pracy na kąpielisku nad jeziorem w Klimkówce. Praca w sezonie letnim - lipiec, sierpień 2019. Wymagane uprawnienia zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych tj: ratownik wodny śródlądowy (WOPR) lub ratownik wodny MSW, inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym oraz ważny kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: wopr.gorlice@interia.pl

Życzenia Świąteczne

24.12.2018

Najlepsze życzenia, zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pełnego sukcesów nadchodzącego Nowego 2019 roku, wszystkim ratownikom, członkom i sympatykom a także osobom które wspierają naszą działalność, składa Prezes Gorlickiego WOPR Daniel Korzeń.

Zakończenie sezonu 2018

17.09.2018

W dniu 15 września 2018 na terenie Stanicy WOPR w Klimkówce odbyło się uroczyste podsumowanie sezonu 2018. Wśród zaproszonych gości, którzy przybyli na uroczystość byli m.in. Poseł na Sejm RP Pani Barbara Bartuś, Starosta Powiatu Gorlickiego Pan Karol Górski, Wójt Gminy Ropa Pan Jan Morańda, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach Pani nadkom. Dorota Tokarz, Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach Pan st.kpt Waldemar Krok , Dyrektor GOK w Ropie Pan Zdzisław Niezgoda oraz przedstawiciel Nadleśnictwa Gorlice Pan Adam Oleszkowicz. Nie zabrakło również wielu innych gości, w tym przedstawicieli firm współpracujących z Gorlickim WOPR. Podczas wydarzenia Prezes Daniel Korzeń podsumowując mijający sezon zwrócił szczególną uwagę, iż był to kolejny a zarazem piąty rok z rzędu, bez ofiar utonięć nad jeziorem Klimkowskim. Ratownicy GWOPR brali udział w 9 zaprotokołowanych interwencjach ratowniczych, podczas których zagrożone było życie lub zdrowie osób wypoczywających nad zalewem. Wykonanych zostało 298 patroli jeziora, 53 służby na łodzi Policji wspólnie z funkcjonariuszami sezonowego Posterunku Policji w Klimkówce, 59 członków pracowało społecznie, wypracowując razem ponad 4459 godzin. Dla najbardziej aktywnych członków wręczone zostały nagrody rzeczowe. Dziękujemy wszystkim ratownikom i członkom Gorlickiego WOPR którzy przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa, poprzez dyżury społeczne nad jeziorem w Klimkówce.

Piknik Rodzinny

18.08.2018

"Bezpieczeństwo nad wodą i nie tylko..." pod takim hasłem odbył się w dniu dzisiejszym (18 sierpnia) piknik rodzinny na terenie Stanicy Wodnej w Klimkówce. Ratownicy Gorlickiego WOPR aktywnie włączyli się w akcję i przygotowali pokazy ratownictwa wodnego, a w specjalnej strefie opowiadano o szeroko pojętym bezpieczeństwie nad wodą oraz zasadach udzielania pierwszej pomocy. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem, podczas której swój sprzęt zaprezentowali również przedstawiciele z KM PSP Nowy Sącz, OSP Ropa, Policja, Straż Graniczna, Lasy Państwowe. Dziękujemy organizatorom a także tym, którzy efektywnie zaangażowali się w udział i przygotowanie tego wydarzenia.

Warsztaty dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

08.08.2018

W dniu 28 lipca 2018r. na terenie Stanicy WOPR w Klimkówce odbyły się warsztaty dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP Biecz, które prowadził mł. instr. Michał Sarkowicz oraz ratownik wodny Kamil Zemankiewicz. W warsztatach uczestniczyło 18 osób. Tematyka warsztatów obejmowała zagadnienia z ratownictwa wodnego a w szczególności bezpieczeństwa osób wypoczywających na obszarach wodnych. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się i przećwiczenia z posługiwania się podstawowym sprzętem ratowniczym jak również przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy.